Kdo má počernú galanku

Kdo má počernú galanku,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj.
/: Kdo má počernú galanku,
ten má pokojnú myšlenku,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj. :/

Ale já mám popelavú,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj,
/: ale já mám popelavú
a ta trápí moju huavu,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj. :/

Miuá, miuá, milunečká,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj.
/: Miuá, miuá, milunečká,
aká bude večerička,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj. :/

Priuožíme líčko k líčku,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj,
/: priuožíme líčko k líčku,
odbavíme večeričku,
ligotaua sa hvězdička, anděl moj. :/