Nedívaj sa, miuá, na moju bledú tvář,
ale sa podívaj, ale sa podívaj,
jaký su hospodář, jaký su hospodář.

Stodoua mně letí,
sunko do ní svítí,
pole neorané,
roste na něm kvítí.

Koňa mám jedného,
chromého slepého,
a ešče su dužen
cigáňom za neho,
za koňa slepého.

Na trpiuce ořu,
na vrabcovi vuáčím,
ach, Bože, Rozbože,
už sem dosedláčiu.