Belegrad, Belegrad
tá turecká skaua, :/
/: nejedna maměnka,
nejedna maměnka
synka opuakává. :/

Puakaua aj puače,
slze jí padajú, :/
/: na tvrdém kameňu,
na tvrdém kameňu
jamky vybíjajú. :/