Zasadiu sem čerešenku v humně

Zasadiu sem čerešenku v humně, :/
/: dá-li Pan Bůh ona sa mně ujme. :/

Ked začaua čerešenka rodit, :/
/: začau sem já za svú miú chodit. :/

Došeu sem k ní ona ešče spaua, :/
/: budiu sem ju, aby ona staua. :/

Stávaj, miuá, sedaj na uavicu, :/
/: pripínaj mně červenú růžicu. :/

Tolik frajírů sem já už maua, :/
/: žádnému sem růžu nepripjaua. :/