Ten lanžhotský mlýn

Ten lanžhotský mlýn,
to je, Bože, mlýn! :/
/: Z jednej strany voda hučí,
z druhej strany větr fučí,
ej, ej, to je, Bože, mlýn. :/

Ked sem pleua len,
nevěděua sem. :/
/: Dojeli k nám štyré páni,
miuého mně zverbovali,
ej, ej, nevěděua sem. :/