Boleraz, boleraz, zelený boleraz. :/
/: Nechoď, šohaj, dalej, nechoď, šohaj, dalej,
prenocuj ty u nás. :/

Já bych prenocoval, sivá holubička, :/
/: ked bys ma zbudila, kde bys ma zbudila,
než vyjde zornička. :/

Zornička vycházá, milá mňa nebudí, :/
/: a to všecko proto - a to všecko proto,
že ma ráda vidí. :/