Teče voda, teče
ces velecký majír,
/: nehal si ma, nehal
starodávný frajír. :/

Nehal sem ťa, nehal,
dobre ty vieš komu,
/: čo ty reči nosí
do vašeho domu. :/

Do vašeho domu,
pod vaše okénko,
/: čo sem sa naklakal,
sivá holuběnko! :/

Vrať sa, milý, vrať sa
od kysuckej vody,
/: odniesol's mi klúčik
od mojej slobody. :/

Skor sa Stará Turá
v kolečko obrátí,
/: sloboděnka moja
už na nenavrátí. :/