Za Moravú kopa sena,
za Moravú kopa sena,
byuo dívča, už je žena.

Za Moravú kopa svíček,
za Moravú kopa svíček,
byu šohájek, už je strýček.