Putovali huci, tré švarní muádenci,
putovali polem, rozmúvali spouem.

Uviděli drevo, drevo jaborové,
drevo jaborové na husličky dobré.

Poďme my ho sťati, huslí naděuati,
budú z něho pěkné troje husle huasné.

Ponajprv zaťali, drevo zesinauo,
po druhej zaťali, drevo zapuakauo.

Po tretí zaťali, drevo promúviuo:
Nejsu já to drevo, já su krev a těuo.