Už sa fašaňk krátí

Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí,
/: šecky dívky lajú, že sa nevydajú. :/

Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
/: jako tej rosenky na zelenej trávě. :/