Nepujdu já za masára

Nepujdu já za masára, za masára,
ceuá bych sa porezaua, posekaua.
/: Rači pujdu za mlynára, za mlynára,
za dobrého hospodára, hospodára. :/

Oni majú ostré nože, ostré nože,
oni režú, keho možú až do kože.
/: Rači pujdu za zedníka, za zedníka,
za dobrého remesníka, remesníka. :/

Nepujdu já za takého, za takého,
kerý nemá domu svého, domu svého.
/: Domu svého klenutého, klenutého,
šindelečkem pobitého, pobitého. :/