Odbiua jedna, odbiua druhá, :/
/: ečše sa šohaj dědinú túuá. :/

Dědinú túuá, s chuapcama zpívá, :/
/: chodníčkem idú, kde miuá bývá. :/

Tam v okénečku muškát červený, :/
/: majú tam dívča, že nad ně není. :/