Za horama, za dolama

Za horama, za dolama, :/
/: tancovala Majdalenka s husárama. :/

Došli pro ňu otec máti, :/
/: "Majdalenko, naša céro, poď dom spáti." :/

Já nepujdu domů spáti, :/
/: rači budu s husárama tancovati. :/

Tancovaua až do rána, :/
/: donésua si pacholátko od husára. :/