Ej, narodiu sa's, Janku

Ej, narodiu sa's, Janku
v neščasnú hodinu, :/
/: veznú ťa na vojnu
a tam ťa zabijú. :/

Ej, zabijú ťa Turci,
v kopytech roznesá, :/
/: krev z tebja poteče,
tak jak z trávy rosa. :/