Hore dědinú chuapci zpívajú
a oni idú k nám.
/: Naša světnička nezametená,
co oni reknú nám. :/

Mamičko moja, vy ste rozumná,
vyjdite chvilku ven.
/: S něma postojte, povykuádajte,
než já zametu zem. :/