Povídajú ludé, že su malovaná

Povídajú ludé, že su malovaná, :/
/: že je do mých líček, ej, barva kupovaná. :/

Nemajú tatíček takových tolarů, :/
/: aby kupovali, ej, do mých líček barvu. :/

Malovau mňa malér z vysokého neba, :/
/: a on mně dau barev, ej, kolik byuo treba. :/