Chtíc, aby spal, tak zpívala,
synáčkovi,
matka, jenž ponocovala,
miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
přeje Ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.

Dřímej, to matky žádost je,
holubičko,
v tobě se duše raduje,
ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko,
ó růže má!
Dřímej, má sladká útěcho,
zahrádko má!
Labuti má a loutno má,
slavíčku můj!
Dřímej, má harfo líbezná,
synáčku můj!

Miláčku, spi a zmlkněte,
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové!
Sestoupil v pravdě Boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj
národům všem.