Hopsa, pacholátka,
spolu i děvčátka,
pospěšme k jesličkám,
spasení přišlo k nám.
Hopsa, hopsa, lalala,
hopsa, hopsa, lalala.

Hopsa, hopsa znovu,
vzdejme chvály Bohu,
to králi novému,
z Panny zrozenému.
Hopsa, hopsa, lalala,
hopsa, hopsa, lalala.

Hopsa s pastuškami,
spolu s nebešťany,
čest, chválu vzdávejte,
radostně zpívejte.
Hopsa, hopsa, lalala,
hopsa, hopsa, lalala.

Budiž Bohu chvála,
na výsostech sláva,
pokoj zde na zemi,
v celé české zemi.
Hopsa, hopsa, lalala,
hopsa, hopsa, lalala.