Stála panenka Maria,
jako růžička červená,
jako růžička červená.

Přišel tě k ní anděl Páně,
dal pozdravení té Panně,
dal pozdravení té Panně.

Ulekla se promluvení,
andělského pozdravení,
andělského pozdravení.

Panno ctnostná, tvoje dítě
má vládnouti v celém světě,
má vládnouti v celém světě.