Pojďte, chlapci, k nám

Pojďte, chlapci, k nám,
koledy vám dám:
po jablíčku, po oříšku,
oblečte se do kožíšků.
Budem zpívati, koledovati.

Když je zima mráz,
slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají,
pastuškové vytrubují.
Co to nového, neslýchaného.

V oblacích jasný
anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje,
všemu lidu oznamuje:
Narodil se nám spasitel a král!

Leží v Betlémě
v jeslích na seně,
nemá žádné poduščičky,
jenom chatrné plenčičky,
dítě zrozený na ten svět bídný.