Vítaný buď, Ježíšku

Vítaný buď, Ježíšku, v oltářní svátosti.
Podej nám svou ručičku, vzácný nebes hosti.
Z Panny narozený, v jesličky vložený,
poklade náš drahý.

My k tobě přicházíme v tomto našem chrámě
a tebe velebíme v oltářním Betlémě.
Vyslyš naše prosby, sprosť nás světa zloby,
kvítečku spanilý.

Spasiteli nejdražší, vykupiteli náš!
Ochraňuj duši naši v tento vánoční čas.
Popřej nám milosti v oltářní svátosti,
račiž požehnat nás.

Zachovej nás v milosti, Ježíši rozmilý,
bychom tebe s radostí zde v chrámě hledali
v Betlémě to časném a kdysi i věčném
radovat se mohli.