Sem pojďte, poběhněte

Sem pojďte, poběhněte, stáda svá zanechejte,
pastýři stádem bdící, k Betlému spěchejte všecí,
k Betlému chvátejte Ježíška vítejte.

Vemte s sebou moldánky, dudky také píšťalky,
šturmujte výborné hlasy, ať se malé dítě těší,
robátko, poupátko, v jeslích pacholátko.