K Ježíškovi do Betléma půjdeme

K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme,
jemu pískat, jemu trúbit budeme, aj budeme.
Takú notu veselú a dávno neslýchanú,
že se nám narodil v městě Betlémě.

K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme,
jemu srdce, jemu život darujme, aj darujme.
K jesličkám přiklekněme, zbožně se pomodleme,
udělenou milost si rozjímejme.

K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme,
mléka, medu na kašičku věnujme, aj věnujme,
by dítě sladce spalo, v peřinkách se ohřálo,
jenž přišel dnes z nebe, to mu zanesme.