Vzhůru vstaňte, bratři

Vzhůru vstaňte, bratři, vzhůru!
Slyšte hlas andělských kůrů!
Nebť se nám narodil spasitel,
a všeho světa vykupitel,
náš vysvoboditel.

Narodil se z panny čisté,
leží v chlévě v prostém místě.
Andělé jej vychvalují,
a jemu vesele zpívají,
jemu se klanějí.

Ježíšek, syn milý Boží,
mezi hovádkami leží,
v prostičkých jesličkách na seně,
neboť místa neměl v hospodě,
v městečku Betlémě.