Já malý přicházím koledovat

Já malý přicházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodil v Betlémě v chlívě,
chci zvěstovat.

Chudý je, nahý je, trpí zimu,
kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu.
Já malý žáček, plínu i fáček
i peřinu.

Dost málo darujte, groš nebo zlatý,
budete po smrti za to vzati
do nebe jistě, pravím na místě,
mezi svatý.