Místo Betléma pospěšme k oltáři

Místo Betléma pospěšme k oltáři
a na kolena padněme s pastýři
před zde přítomným Ježíšem v svátosti
v poníženosti.

Tak nás miloval, s nebe na zem sstoupil,
se obětoval, aby nás vykoupil,
od narození snášel sám úzkosti
naší bytnosti.

V jesličkách ležel při svém narození,
na kříži umřel pro naše spasení,
nám se zachoval v oltářní svátosti
z pouhé milosti.

Dobrý Ježíši, milý Spasiteli,
rač naší duši přidat svaté síly.
Ať následujem vždycky tvé jednání,
dej požehnání.