Co to znamenati má?
Právě o půlnoci
hle, obloha je jasná,
záře vábí oči;
a neslýchané plesání
s nebes se snáší nad námi,
tot' divné věci.
/: Vzhůru, vzhůru, povstaňme všecí! :/

Ejhle, krásní andělé
libě prozpěvují,
Kristův příchod k nám s nebe
radostně zvěstují,
že se nám spasení blíží,
trest prvního pádu mizí,
povstaňme brzy!
/: Vzhůru, vzhůru, povstaňme brzy! :/

Chvála buď na výsosti
Bohu nebeskému,
pokoj všem, jenž v zbožnosti
dík vzdávají jemu.
Radujte se národové,
Ježíš se zrodil v té době,
pospěšte k němu!
/: Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu! :/