Glória, co to? Glória!
Co to nového, neslýchaného
andělé vesele
zpívají.

Glória, co to? Glória!
Aj radujte se, veselte se
pastýři a všichni,
jenž jste zde.