My tři králové jdeme k vám,
/: štěstí zdraví přejeme vám. :/

Štěstí, zdraví dlouhá léta,
/: my jsme k vám přišli z daleka. :/

Z daleka je cesta naše,
/: do Betléma mysl naše. :/

Co ty, černý, stojíš vzadu,
/: vystrkuješ na nás bradu. :/

A já černý vystupuju
/: a Nový rok vám vinšuju. :/

A my taky vystupujem
/: a Nový rok vám vinšujem. :/