Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička,
vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
Kukuku, kukuku!
Zdráv budiž, Ježíšku!