Kyrie elejson.
Prerokovali proroci,
co se stalo o půlnoci.
Elejson, elejson. Kyrie elejson.

Kyrie elejson.
Ve Betlémě, slavném městě
Ježíš zrozen jest, pospěšte!
Elejson, elejson. Kyrie elejson.

Kyrie elejson.
Pojďme a jej přivítejme,
pěkné písně zazpívejme!
Elejson, elejson. Kyrie elejson.