Ejhle, naše chasa
běží ze salašá,
/: k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému, :/
ve zpěvu děkují,
jemu se klanějí,
a se všemi tvorami,
skalami a horami
plesají.

Drahé jezulátko,
roztomilé děťátko,
/: zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně, :/
to pro nás, pro hřích náš,
bys vysvobodil nás.
Ty znáš srdce každého,
jak zlého tak dobrého,
všechněch nás.

O, milý Ježíšku,
podej nám ručičku,
/: popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat. :/
Ježíšku rozmilý,
smiluj se nad námi,
naplň nás svou milostí,
uveď nás do radosti,
buď s námi.