Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko,
v prostřed bídy nebožátko.
Před tebú padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetly tvá líčka.

Já ti nesu veselého
beránka se stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme?
Darovati co nemáme.
My ti zadudáme,
písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudajú,
zvuky dud se rozléhajú.
Slavně dudy dujú,
všecí prozpěvujú.