Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/: Slyšte je pilně a neomylně, :/
rozjímejte.

K němužto andělé s nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
/: jeho vítali, jeho chválili, :/
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/
oznamují.