Sem, pastýři, pospíchejte

Sem, pastýři, pospíchejte,
stáda zanechte
a k jesličkám Ježíškovým
hned pospíchejte.
Přivítat jej s radostí
a se vší ochotností,
nebť jest dán s nebe.

Zrodil se nám, vykoupit nás,
všechen hříšný lid.
Učením svým osvítit nás,
dát nám v nebi byt.
Pročež máme toužiti,
jeho vůli plniti,
jemu sloužiti.

Vítán buď, ó nejsvětější,
Kriste Ježíši!
Ty jsi základem spasení
všech našich duší.
Vítej nám, ó nejdražší,
pokrme náš nejsladší,
milý Ježíši!