Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky, koledy,
o tom co se v skutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš,
děťátko.

Pošli chodí pastouškové,
zpívali jsou chvály nové.
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali,
děťátko.