Radostnou novinu, křesťané milí,
zvěstujem vesele v tu chvíli,
že se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel,
v Betlémě městě, věřte to jistě.

Jasná noc pastýře k pastvě vzbudila,
zpěv, hudba v povětří jest byla,
že se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel,
v Betlémě městě, věřte to jistě.

Dvanáctou hodinu dnes v noci právě
zpívali andělé přeslavně,
že se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel,
v Betlémě městě, věřte to jistě.

Všechno se k Betlému žene ouprkem,
staří, mladí plesají svým zvykem,
že se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel,
v Betlémě městě, věřte to jistě.

Protož i my také s radostí tam jdem,
Jeho svaté příští zvěstujem,
že se narodil Spasitel, všeho světa Vykupitel,
v Betlémě městě, věřte to jistě.