Zaťukal mi andělíček

Zaťukal mi andělíček,
na srdíčko zaťukal,
abych vám všem, druzi moji,
přeradostnou zprávu dal.

Přišel anděl s nebes výše,
v nebi je teď zpěv a ples.
Ježíšek se vtělil pro nás,
narodil se v srdci dnes.

Uvítejme Jezulátko
plesáním a písněmi.
Sláva Bohu na výsostech,
pokoj lidem na zemi.