Přišli jsme k vám na koledu

Přišli jsme k vám na koledu, milí přátelé.
Na jablíčka, na oříšky, trnek věrtele.
Dáte-li nám grošík, přijmeme
nebo košík vajec vezmeme.
Srdce z medu, že jsme přišli
k vám na koledu.

Přišli jsme k vám na koledu tak, jak Kristus Pán,
zazpíváme, zadudáme, brnknem na cimbál.
Fidli, fidli, cink, cink, tidlidom,
poneseme plné kapsy dom.
Srdce z medu, že jsme přišli
k vám na koledu.