Stávaj, Matúšu, Kubo, Bartošu, neklímaj.
Co na nás voláš, spáti nám nedáš, Domine?

Bárta bratr náš běží, mezi nás pospíchá,
hýbe klobúkem a běží, skokem utěká.

Ty, Bárto bratře, řekni nám krátce, proč běžíš,
zda-li před vlkem, či před medvědem hledáš krýš.

Běžím s radostí, velkou pilností mezi vás,
narodil se nám, přišel jest k nám král - pán náš.