Vánoce, vánoce, skoro-li budete.
Vánoce, vánoce, skoro-li budete?
/: Skoro-li, panenky, skoro-li, panenky,
skoro-li, panenky, ze sužby pujdete. :/

Kerá má mamičku, tá ze sužby pujde,
kerá má mamičku, tá ze sužby pujde
/: a kerá ju nemá, a kerá ju nemá,
a kerá ju nemá, tá naríkat bude. :/


Z Horňácka