Štědrý večer nastal

/: Štědrý večer nastal, :/
/: koledy přichystal. :/

/: Panimámo, vstaňte, :/
/: koledu nám dajte. :/

/: Panimáma vstala, :/
/: koledu nám dala. :/